ایجاد ۱۲ باب کورس سوادآموزی رضا کار در ولسوالی ظکر دره ولایت کابل

به اثر سعی و تلاش مدیریت سوادآموزی، آمریت سوادآموزی و اهالی معارف دوست ولسوالی شکردره ۱۲ باب کورس سوادآموزی در قریه‌جات کاریزمیر، برجک، حاجی بخشی، الفتح، باغ ممتاز، شهرک جمال مینه و قریه الغوی به کمیت ۱۲۰ تن سوادآموز اناث و ۱۶ تن سوادآموز ذکور که علاقمند فراکیری سواد بودند ایجاد گردید.

کورس‌های متذکره توسط ۱۱ تن معلم  رضا کار به پیش برده می شود. همجنان به منظور تشویق سوادآموزان یک مقدار قرطاسیه و کتب درسی از جانب مدیریت سوادآموزی ولسوالی شکردره نیز توزیع گردید.