ایجاد یک باب کورس سوادآموزی افتخاری در قریه اژدر مرکز ولایت بامیان

۶ ۵ ۲ ۱

دوشنبه، ۶ جوزا ۱۳۹۸
یک باب کورس سوادآموزی افتخاری، در قریه اژدر مرکز ولایت بامیان با حضور داشت لطیفه محسنی معاون امور اجتماعی ولایت بامیان، محمد صادق فرهنگ آمر سوادآموزی، فوزیه محبی معاون تدریسی ریاست معارف و داراب ابراهیمی رئیس شورای جوانان ولایت بامیان افتتاح گردید.

خانم محسنی در رابطه به اهمیت و تأثیرات اجتماعی سواد به‌خصوص برای خانم‌ها صحبت کرده و آنان را به فراگیری سواد تشویق نمودند.

قرار است در این کورس در حدود ۷۰ تن خانم­ که از نعمت سواد محروم مانده‌اند، توسط دو تن از اساتید خانم به‌طور افتخاری آموزش داده شوند؛ هم­چنان در این کورس برعلاوه آموزش سواد، مسایل صحی نیز توسط دفتر MFC آموزش داده خواهد شد.

در ختم برنامه نیز کتاب، قرطاسیه و مواد صحی برای سوادآموزان توزیع گردید.