ایجاد دو باب کورس سوادآموزی افتخاری در ولسوالی بگرامی

۲

تاریخ:۱۳۹۸/۳/۱
دو باب کورس سوادآموزی افتخاری به کمیت ۳۰ تن سوادآموز اناث در قریه نه برجه ولسوالی بگرامی با سعی و تلاش مدیریت سوادآموزی ولسوالی بگرامی با همکاری آمریت سوادآموزی ولایت کابل به هدف با سواد ساختن افراد بی سواد ایجاد گردیده است.این کورس ها توسط دو نفر معلم اناث رضاکار طور افتخاری به پیش برده می شوند.همچنان به تعداد دو عدد تخته حروف نویسی،دو تخته فرش،۳۰ جلد کتاب،۳۰جلد کتابچه،۳۰ عدد پنسل،پنسل پاک و پنسل تراش از طرف مدیریت سوادآموزی تهیه و برای سوادآموزان توزیع گرد.