امضای تفاهم‌نامه مشترک با نهاد اجتماعی لیان امیری

جلسه امضای تفاهم‌نامه با حضور دکتر میرویس بلخی وزیر معارف، دکتر سردار محمد رحیمی معین سوادآموزی، حامده هما نورستانی سرپرست ریاست بسیج ملی و بررسی، انجنیر سید اسماعیل امیری رئیس نهاد اجتماعی لیان امیری و آمران و مدیران ارشد معینیت سوادآموزی برگزار گردید و توسط وزیر معارف و رئیس این نهاد به امضا رسید.