آمریت سوادآموزی ولایت دایکندی مسابقه کتابخوانی را تحت عنوان( افغانستان وطن من ) برگزار مینماید

آمریت  سوادآموزی ولایت دایکندی مسابقه کتابخوانی را تحت عنوان( افغانستان وطن من) بین فارغان کورس های  سوادآموزی سال های گذشته و سال جاری به تاریخ ۲۳ جدی سال ۱۳۹۸ در مرکز دایکندی برگزار می نماید. علاقه مندان میتوانند سر از تاریخ ۳ جدی الی ‍۱۳ جدی سال جاری جهت ثبت نام به آدرس های ذیل مراجه نمایند

۱ -آمریت سوادآموزی ولایت دایکندی بهلوی مسجد رسالت؛

۲-ماره دیریت سوادآموزی-آمریت معارف شهری پشت تعمیر شورای ولایتی پهلوی کورس ستاره نیلی.

برای برندگان این مسابقه از نفر اول الی پنجم موبایل گلکسی، موبایل ساده، ماشین آش و ترموز چای اهدا میگردد.