جمعه, سرطان ۱۳, ۱۳۹۹

اخبار

اطلاعیه!

معینیت سوادآموزی وزارت معارف اطلاع حاصل نموده است که یک تعداد افراد استفاده جو، از آدرس "اجماع جوانان بالنده و رسالتمند شهر کابل" باشندگان شهر کابل را فریب داده اند و برای آنان فورم توزیع می‌کند که گویا به تعداد ۵۰۰ معلم با معاش ماه‌وار ۱۱۰۰۰ افغانی استخدام می‌کند این افراد ادعا نموده است که این پروژه را با حمایت مالی کشور یونان از معینیت سوادآموزی وزارت معارف گرفته...

جلسۀ هیئت رهبری معینیت سوادآموزی

جلسۀ هیئت رهبری معینیت سوادآموزی با حفظ فاصله‌گذاری اجتماعی در تالار کنفرانس معینیت سوادآموزی برگزار گردید. در این جلسه روی چاپ کتاب‌های سوادآموزی در اسرع وقت، تطبیق پروژه‌های انکشافی در صورت شکستن محدود‌یت‌های رفت‌ و آمد ناشی از گسترش شیوع کووید ۱۹ (کرونا)، تطبیق فعالیت‌های بنیادین اداری بر مبنای پارامترهای سیستمی و نتیجه‌محور، تطبیق ابتکاری و موثر برنامه‌های آگاهی عامه در سطوح ولایات در بخش‌های سوادآموزی و تعلیمات بزرگ‌سالان،...

به مناسبت تجلیل از هژدهمین سالگرد تاسیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از دوتن...

دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بامیان طی برنامه‌ای از هژدهمین سالروز تاسیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تجلیل نمود. همچنان در این برنامه از دو تن معلمین(حسنیه و مومنه)که به شکل رضاکارانه درمغاره های بامیان برای ۶۰خانم بی‌سواد به همکاری آمریت سوادآموزی به مدت نه ماه کورس ایجاد و فارغ داده اند تقدیر شد. محمد جواد دادگر، رییس دفتر حقوق بشر بامیان هدف از تقدیر رضاکاران...

رهنمود ارتقای ظرفیت و ارزیابی معلمان، مدیران و آمران سوادآموزی در حالات اضطرار

مدت منع گشت و گذار در مرکز و ولایات، فرصت مناسبی را برای معلمان، اعضای نظارت، مدیران و آمران برنامه سوادآموزی فراهم میسازد که با استفاده از فراغت، دانش، مهارت و تجربه خویش را در بخشهای کاری خود افزایش دهند. انتظار میرود که افزایش ظرفیت مسلکی معلمان، موثریت و مثمریت تطبیق برنامه را در آینده افزایش داده و نتایج آموزشی سوادآموزان و شاگردان مکاتب سوادحیاتی افزایش خواهد یافت. دانلود رهنمود ارتقای ظرفیت و ارزیابی...

رهنمود تدریس و ارزیابی سوادآموزی خانوادگی در حالات اضطرار

این رهنمود برای استفاده افراد علاقمند به آموزش سواد ترتیب گردیده تا با استفاده از آن بتوانند درسهای خویش را از طریق تلویزیون و یا به کمک یکتن از اعضای باسواد خانواده خویش به پیش ببرند. دانلود رهنمود تدریس و ارزیابی سوادآموزی خانوادگی در حالات اضطرار دانلود رهنمود تدریس و ارزیابی سوادآموزی خانوادگی در حالات اضطرار  

لینک دروس سوادآموزی و تعلیمات عمومی در حالت اضطرار(قرنطین)

اکنون هم‌وطنان گرامی و مسئولین سوادآموزی می‌توانند با کلیک نمودن روی لینک زیر، به برنامه‌های درسی #سوادآموزی و #تعلیمات_عمومی در حالت اضطرار (قرنطین) به زبان‌های دری و پشتو دسترسی پیدا نمایند. - لطفا در نشر این اطلاعیه با معارف‌تان همکار باشید. http://maarif.af/

تطبیق طرح بدیل برنامه سوادآموزی در حالت اضطرار در ولایت بامیان (آموختن سواد در...

در شرایط فعلی که ویروس کرونا دامنگیر همه جهان بشریت گردیده است و تمام نهاد های آموزشی مسدود می باشند، اما آمریت سوادآموزی ولایت بامیان منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و تطبیق طرح بدیل سوادآموزی در حالت اضطرار برنامه آموختن سواد در خانه را برای سواد آموزان جدید الشمول سال ۱۳۹۹ راه اندازی نموده است. مرکز آموزشی محلی نمبر اول آمریت سواد آموزی ولایت بامیان به تعداد ۴۰ تن...

اطلاعیه ها

اطلاعیه!

معینیت سوادآموزی وزارت معارف اطلاع حاصل نموده است که یک تعداد افراد استفاده جو، از آدرس "اجماع جوانان بالنده و رسالتمند شهر کابل" باشندگان شهر کابل را فریب داده اند و برای آنان فورم توزیع می‌کند که گویا به تعداد ۵۰۰ معلم با معاش ماه‌وار ۱۱۰۰۰ افغانی استخدام می‌کند این افراد ادعا نموده است که این پروژه را با حمایت مالی کشور یونان از معینیت سوادآموزی وزارت معارف گرفته...

لینک دروس سوادآموزی و تعلیمات عمومی در حالت اضطرار(قرنطین)

اکنون هم‌وطنان گرامی و مسئولین سوادآموزی می‌توانند با کلیک نمودن روی لینک زیر، به برنامه‌های درسی #سوادآموزی و #تعلیمات_عمومی در حالت اضطرار (قرنطین) به زبان‌های دری و پشتو دسترسی پیدا نمایند. - لطفا در نشر این اطلاعیه با معارف‌تان همکار باشید. http://maarif.af/

آغاز نشرات آزمایشی درس های سوادآموزی از طریق تلویزیون معارف و ملی

نشرات آزمایشی(طرح بدیل آموزشی) صنف های سوادآموزی، در شهر کابل از طریق تلویزیون معارف و در ولایات از طریق فریکانس تلویزبون های ملی، امروز از ساعت ۵:۰۰تا ۵:۴۰ به زبان های دری و پشتو آغاز می گردد.

پیام داکتر سردار محمد رحیمی معین سوادآموزی وزارت معارف در مورد آموزش سواد از...

  این پیام با درنظرداشت حالت اضطرار به دلیل شیوع ویروس کرونا تهیه شده و معینیت سوادآموزی وزارت معارف متعهد است تا خدمات آموزش سواد را با روش‌های بدیل به خانه‌های هموطنان برساند. https://youtu.be/suKEEb9JG6E  

زندگی نامه معین وزارت معارف افغانستان

مقاله ها