پنج شنبه, اسد ۲۳, ۱۳۹۹

اخبار

امضای تفاهم‌نامۀ مشترک همکاری میان معینیت سوادآموزی و مجتمع جامعه مدنی افغانستان

  #امضای تفاهم‌نامۀ مشترک همکاری میان معینیت سوادآموزی و مجتمع جامعه مدنی افغانستان پس از چاشت چهارشنبه روزِ ۲۲ اسد سال ۱۳۹۹ هجری خورشیدی  تفاهم‌نامۀ مشترک همکاری دوجانبه میان دکتر سردارد محمد رحیمی معین سوادآموزی و عزیز رفعی رئیس اجرائیه مجتمع جامعه مدنی افغانستان در تالار کنفرانس این معینیت به امضا رسید. این تفاهم‌نامه به‌منظور استفاده از امکانات...

جلسه هیئت رهبری معینیت سوادآموزی

جلسه رهبری معینیت سواد آموزی بر تطبیق پلان عملیاتی برای نقش موثر زنان در برنامه‌های سوادآموزی با همکاری وزارت زنان تاکید کرد. همچنان در این جلسه روی گزارش حضور زنان در آموزش‌های سوادآموزی، شریک‌سازی پلان عملیاتی انکشاف نصاب سویه‌های دوم و سوم با یونسکو، تطبیق برنامه‌های بدیل آموزش سواد در حالت اضطرار، تهیه پروفایل کارکردهای سه سال اخیر ولایت‌ها در تطبیق برنامه‌های سوادآموزی، آمادگی‌ها...

جلسۀ هیئت رهبری معینیت سوادآموزی

‌‌‌شنبه ۴ اسد سال ۱۳۹۹ هجری خورشیدی، جلسۀ هیئت رهبری معینیت سوادآموزی با حفظ فاصله‌گذاری اجتماعی در تالار کنفرانس این معینیت برگزار گردید. در ابتدای جلسه دکتر سردارمحمد رحیمی معین سوادآموزی روی ارائه گزارش دست‌آوردهای معینیت سوادآموزی به ریاست جمهوری در بخش‌های طرح آموزش سواد در ۴۰ روز و تطبیق آن در وزارت‌خانه‌های دفاع ملی و امور داخله و اصناف مختلف کارگری و کشاورزی، تطبیق برنامه سوادآموزی در چارچوب برنامه...

جلسۀ هیئت رهبری معینیت سوادآموزی

جلسۀ هیئت رهبری معینیت سوادآموزی با حفظ فاصله‌گذاری اجتماعی در تالار کنفرانس این معینیت برگزار گردید. در ابتدای جلسه دکتر سردارمحمد رحیمی معین سوادآموزی روی درنظر گرفتن اصل شایستگی و کاردانی در توزیع امتیازات برای کارمندان معینیت سوادآموزی، خریداری لباس‌های زمستانی برای کارمندان خدماتی در هماهنگی با بخش مالی و تدارکات وزارت معارف، بازنگری پالیسی (خط‌مشی) معینیت سوادآموزی و آسیب‌شناسی تطبیق برنامه‌های ملی سوادآموزی در ولایات در همکاری با بخش...

جلسه کمیته ملی سواد آموزی برگزار شد

۲۵ سرطان ۱۳۹۹ جلسه کمیته ملی سواد آموزی تحت ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و با حضور محترمه رنگینه حمیدی، سرپرست و نامزد وزیر وزارت معارف و دیگر اعضای کمیته برگزار شد. در این جلسه، گزارش وزارت معارف از تصمیمات قبلی کمیته، ارائه گزارش کمیته‌های سواد آموزی و تطبیق تفاهم نامه‌های سال ۱۳۹۸ معینیت سواد آموزی با ادارات مختلف دولتی، برنامه‌های سواد...

جلسۀ هیئت رهبری معینیت سوادآموزی

‌‌جلسۀ هیئت رهبری معینیت سوادآموزی با حفظ فاصله‌گذاری اجتماعی در تالار کنفرانس این معینیت برگزار گردید. در این جلسه روی آجندای کمیته ملی سواد، ارائه طرح‌های روشن به وزیر معارف به‌منظور روشن‌سازی دیدگاه معینیت سوادآموزی در کنفرانس جنوا، ارسال کتاب‌های جدید سوادآموزی به دفتر وزیر معارف، طرح‌ریزی و بازنگری راهبردهای ۵ سالۀ دیپارتمنت‌های معینیت سوادآموزی در چارچوب کارگروه‌های های کاری هر دیپارتمنت، کاربردی ساختن برنامۀ سوادآموزی در همکاری با اداره...

اطلاعیه!

معینیت سوادآموزی وزارت معارف اطلاع حاصل نموده است که یک تعداد افراد استفاده جو، از آدرس "اجماع جوانان بالنده و رسالتمند شهر کابل" باشندگان شهر کابل را فریب داده اند و برای آنان فورم توزیع می‌کند که گویا به تعداد ۵۰۰ معلم با معاش ماه‌وار ۱۱۰۰۰ افغانی استخدام می‌کند این افراد ادعا نموده است که این پروژه را با حمایت مالی کشور یونان از معینیت سوادآموزی وزارت معارف گرفته...

اطلاعیه ها

اعلان داوطلبی

معینیت سوادآموزی وزارت معارف، به (۵) قلم مواد ممد درسی مطابق به نمونه ضرورت دارد. شرکت های محترم که خواهش قرار داد آن را داشته باشند بعد از نشر اعلان الی مدت (۲۱) یوم درخواستی‌های خویش را به مدیریت عمومی تهیه و تدارکات خاص معینیت سوادآموزی واقع چهاراهی شیر پور ناحیه دهم شهر کابل تسلیم نموده، شرطنامه را ملاحظه نموده تضمین اخذ می‌گردد.

اطلاعیه!

معینیت سوادآموزی وزارت معارف اطلاع حاصل نموده است که یک تعداد افراد استفاده جو، از آدرس "اجماع جوانان بالنده و رسالتمند شهر کابل" باشندگان شهر کابل را فریب داده اند و برای آنان فورم توزیع می‌کند که گویا به تعداد ۵۰۰ معلم با معاش ماه‌وار ۱۱۰۰۰ افغانی استخدام می‌کند این افراد ادعا نموده است که این پروژه را با حمایت مالی کشور یونان از معینیت سوادآموزی وزارت معارف گرفته...

لینک دروس سوادآموزی و تعلیمات عمومی در حالت اضطرار(قرنطین)

اکنون هم‌وطنان گرامی و مسئولین سوادآموزی می‌توانند با کلیک نمودن روی لینک زیر، به برنامه‌های درسی #سوادآموزی و #تعلیمات_عمومی در حالت اضطرار (قرنطین) به زبان‌های دری و پشتو دسترسی پیدا نمایند. - لطفا در نشر این اطلاعیه با معارف‌تان همکار باشید. http://maarif.af/

آغاز نشرات آزمایشی درس های سوادآموزی از طریق تلویزیون معارف و ملی

نشرات آزمایشی(طرح بدیل آموزشی) صنف های سوادآموزی، در شهر کابل از طریق تلویزیون معارف و در ولایات از طریق فریکانس تلویزبون های ملی، امروز از ساعت ۵:۰۰تا ۵:۴۰ به زبان های دری و پشتو آغاز می گردد.

زندگی نامه معین وزارت معارف افغانستان

مقاله ها